Fishing For Sea Bass, Golfe de Lion

by Julian Halsby RBA
£800

Painting – Oil – 48 x 61cm (38 x 51cm u/f)

Size: 48 x 61cm (38 x 51cm u/f)

Medium: Oil

More Artwork By Julian Halsby

Artwork Enquiry

Fishing For Sea Bass, Golfe de Lion
by Julian Halsby RBA
Fishing For Sea Bass, Golfe de Lion